Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2228(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0175/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0175/2015

Viták :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Szavazatok :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0252

Jegyzőkönyv
2015. július 7., Kedd - Strasbourg

4. A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az Európai Parlament Európai Bizottságnak szóló ajánlásaival a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalásokról [2014/2228(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Francisco José Millán Mon (az AFET bizottság véleményének előadója), Arne Lietz (a DEVE bizottság véleményének előadója), Jeppe Kofod (az ECON bizottság véleményének előadója), Marian Harkin (az EMPL bizottság véleményének előadója), Bart Staes (az ENVI bizottság véleményének előadója), Jerzy Buzek (az ITRE bizottság véleményének előadója), Dita Charanzová (az IMCO bizottság véleményének előadója), Wim van de Camp (a TRAN bizottság véleményének előadója), Paolo De Castro és James Nicholson (az AGRI bizottság véleményének előadója), Helga Trüpel (a CULT bizottság véleményének előadója), Dietmar Köster (a JURI bizottság véleményének előadója), Esteban González Pons (az AFCO bizottság véleményének előadója), Jarosław Wałęsa (a PETI bizottság véleményének előadója), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a vita szervezéséről (az elnök emlékeztet az alkalmazandó eljárásra), Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Zoltán Balczó, független.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi és Bendt Bendtsen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Cecilia Malmström és Bernd Lange.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.7.8-i jegyzőkönyv, 4.1. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat