Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2228(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0175/2015

Pateikti tekstai :

A8-0175/2015

Debatai :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Balsavimas :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0252

Protokolas
Antradienis, 2015 m. liepos 7 d. - Strasbūras

4. Derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TTIP) susitarimo (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Europos Komisijai dėl derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo [2014/2228(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Francisco José Millán Mon (AFET komiteto nuomonės referentas), Arne Lietz (DEVE komiteto nuomonės referentas), Jeppe Kofod (ECON komiteto nuomonės referentas), Marian Harkin (EMPL komiteto nuomonės referentė), Bart Staes (ENVI komiteto nuomonės referentas), Jerzy Buzek (ITRE komiteto nuomonės referentas), Dita Charanzová (IMCO komiteto nuomonės referentė), Wim van de Camp (TRAN komiteto nuomonės referentas), Paolo De Castro ir James Nicholson (AGRI komiteto nuomonės referentai), Helga Trüpel (CULT komiteto nuomonės referentė), Dietmar Köster (JURI komiteto nuomonės referentas), Esteban González Pons (AFCO komiteto nuomonės referentas), Jarosław Wałęsa (PETI komiteto nuomonės referentas), Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Matt Carthy dėl diskusijų organizavimo (pirmininkas priminė taikomą procedūrą), Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Marine Le Pen ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi ir Bendt Bendtsen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Bernd Lange.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 08 protokolo 4.1 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika