Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2228(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0175/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0175/2015

Debates :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Balsojumi :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0252

Protokols
Otrdiena, 2015. gada 7. jūlijs - Strasbūra

4. Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) (debates)
Stenogramma

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) [2014/2228(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Bernd Lange (A8-0175/2015).

Bernd Lange iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Francisco José Millán Mon (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Arne Lietz (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jeppe Kofod (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Marian Harkin (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Bart Staes (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jerzy Buzek (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Dita Charanzová (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Wim van de Camp (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Paolo De Castro un James Nicholson (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Helga Trüpel (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Dietmar Köster (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Esteban González Pons (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Jarosław Wałęsa (PETI komitejas atzinuma sagatavotājs), Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Matt Carthy – par debašu organizāciju (sēdes vadītājs atgādināja piemērojamo procedūru), Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Marine Le Pen ENF grupas vārdā un Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi un Bendt Bendtsen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Cecilia Malmström un Bernd Lange.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.7.2015. protokola 4.1. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika