Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2228(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0175/2015

Texte depuse :

A8-0175/2015

Dezbateri :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Voturi :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0252

Proces-verbal
Marţi, 7 iulie 2015 - Strasbourg

4. Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (dezbatere)
Stenograma

Raport conținând recomandările Parlamentului European adresate Comisiei Europene privind negocierile Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (2014/2228(INI)) - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Francisco José Millán Mon (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Arne Lietz (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Jeppe Kofod (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Marian Harkin (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Bart Staes (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Jerzy Buzek (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Dita Charanzová (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Wim van de Camp (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Paolo De Castro și James Nicholson (raportori pentru aviz ai Comisiei AGRI), Helga Trüpel (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Dietmar Köster (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Esteban González Pons (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Jarosław Wałęsa (raportorul pentru aviz al Comisiei PETI), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Matt Carthy, privind desfășurarea dezbaterii (Președintele a reaminitit care este procedura aplicabilă), Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, și Zoltán Balczó, neafiliat.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi și Bendt Bendtsen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Bernd Lange.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.1 al PV din 8.7.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate