Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2077(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0219/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0219/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2015 - 5.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0243

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

5.5. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 - Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014 [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2015)0243)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου