Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2078(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0220/2015

Ingivna texter :

A8-0220/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/07/2015 - 5.6

Antagna texter :

P8_TA(2015)0244

Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

5.6. Förslag till ändringsbudget nr 4/2015: utnyttjande av medel ur Europeiska unionens solidaritetsfond för Rumänien, Bulgarien och Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2015 för budgetåret 2015, som åtföljer förslaget att utnyttja Europeiska unionens solidaritetsfond för Rumänien, Bulgarien och Italien [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2015)0244)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy