Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2079(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0211/2015

Ingivna texter :

A8-0211/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/07/2015 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0245

Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

5.7. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: översvämningar i Rumänien, Bulgarien och Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Rumänien, Bulgarien och Italien) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2015)0245)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy