Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2233(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0182/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0182/2015

Συζήτηση :

PV 06/07/2015 - 16
CRE 06/07/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2015 - 5.13
CRE 07/07/2015 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0250

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

5.13. Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες [2014/2233(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

Παρεμβαίνει ο Teresa Jiménez-Becerril Barrio, για να ζητήσει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των θυμάτων της τρομοκρατίας στην Ευρώπη.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την ομάδα GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την επιτροπή INTA)

Εγκρίνεται (P7_TA(2015)0250)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου