Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Syed Kamall ja Glenis Willmott 7. heinäkuuta 2005 Lontoossa tehtyjen iskujen 10. vuosipäivän johdosta.

Marine Le Pen käytti puheenvuoron paikkajaosta istuntosalissa (puhemies ilmoitti, että kysymystä käsittelee puheenjohtajakokous).

Jonathan Arnott käytti puheenvuoron vastustaakseen sitä, että tämän aamun transatlanttista kumppanuutta käsitelleessä keskustelussa ei sovellettu "sinisen kortin" menettelyä (puhemies palautti mieliin, että kyseisen menettelyn soveltaminen ei ole pakollista).

Fabio Massimo Castaldo käytti puheenvuoron vastustaakseen tiettyjen poliittisten symbolien käyttämistä parlamentin rakennuksissa.

Gerard Batten käytti puheenvuoron palatakseen 7. heinäkuuta 2005 Lontoossa tehtyihin iskuihin ja pyysi parlamenttia viettämään minuutin hiljaisuuden.

Elmar Brok käytti puheenvuoron.

5. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Michelle Jakobsen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.2. Kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen oikeuksien käyttäminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.3. Alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautuminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.4. Kalastusmahdollisuuksien myöntäminen EU:n vesillä Venezuelan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.5. Lisätalousarvioesitys nro 3/2015: vuoden 2014 ylijäämä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.6. Lisätalousarvioesitys nro 4/2015: EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Bulgarian ja Italian hyväksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.7. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Romanian, Bulgarian ja Italian tulvat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.8. Yhtenäinen multimodaalinen lipunkirjoitus Euroopassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.9. Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden pidentäminen (äänestys)

5.10. Lisätalousarvioesitys nro 1/2015: Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) (äänestys)

5.11. Lisätalousarvioesitys nro 5/2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen (äänestys)

5.12. Maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu (äänestys)

5.13. EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoiset vaikutukset julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin (äänestys)

5.14. Hedelmä- ja vihannesala vuoden 2007 uudistuksen jälkeen (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö