Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. július 7., Kedd - Strasbourg

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Syed Kamall és Glenis Willmott, a 2005. július 7-i londoni merényletek 10. évfordulója alkalmából.

Felszólal: Marine Le Pen, a helyek ülésterembeli felosztásáról (az elnök jelzi, hogy az Elnökök Értekezlete foglalkozik a kérdéssel).

Felszólal: Jonathan Arnott, aki felháborodásának ad hangot amiatt, hogy a transzatlanti partnerségról folytatott délelőtti vita keretében nem alkalmazták a „kékkártyás” eljárást (az elnök emlékeztet, hogy ezen eljárás alkalmazása nem kötelező).

Felszólal: Fabio Massimo Castaldo, aki tiltakozik bizonyos politikai szimbólumoknak a Parlament épületeiben való jelenléte miatt.

Felszólal: Gerard Batten, aki visszatér a 2005. július 7-i londoni merényletekre és kéri, hogy tartsanak egyperces néma csendet.

Felszólal: Elmar Brok.

5. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Bettina Michelle Jakobsen (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Bettina Michelle Jakobsennek a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(titkos szavazás)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Igor Šoltes (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2015)0239)

A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2015.7.7-i jegyzőkönyv, 1. melléklet).


5.2. A nemzetközi kereskedelmi szabályok alapján az Uniót megillető jogok gyakorlása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján az Uniót megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő uniós eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2015)0240)


5.3. A vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezés ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2015)0241)


5.4. Halászati lehetőségek a Venezuela lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó uniós vizeken *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Venezuelai Bolivári Köztársaság lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló nyilatkozatnak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

João Ferreira (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

A Parlament egyetértését adja a nyilatkozathoz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2015)0242)


5.5. 3/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet - A 2014-es pénzügyi évből származó többlet (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A 2014-es pénzügyi évből származó többlet bevezetése [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2015)0243)


5.6. 4/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele Románia, Bulgária és Olaszország vonatkozásában (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 4/2015. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának Románia, Bulgária és Olaszország javára történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2015)0244)


5.7. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Árvizek Romániában, Bulgáriában és Olaszországban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 7. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (áradások Romániában, Bulgáriában és Olaszországban) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2015)0245)


5.8. A multimodális integrált jegyárusítás Európában történő kialakítása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a multimodális integrált jegyárusítás Európában történő kialakításáról [2014/2244(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2015)0246)


5.9. A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság megbízatásának meghosszabbítása (szavazás)

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság megbízatásának meghosszabbítása (az eljárási szabályzat 197. cikke)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. cikk)

Szavazás nélkül elfogadottnak minősül.


5.10. 1/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Európai Stratégiai Beruházási Alap (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 1/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság, amely a következő dokumentumot kíséri: Az Európai Parlament és a Tanács rendeletére irányuló javaslat az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2015)0247)


5.11. 5/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Válasz a migrációs nyomásra (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015. évi pénzügyi évre vonatkozó 5/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről - A migrációs nyomás kezelése [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2015)0248)


5.12. A tejtermékekre vonatkozó törvénycsomag végrehajtásának áttekintése (szavazás)

Jelentés az uniós tejágazat kilátásairól – A tejtermékekre vonatkozó törvénycsomag végrehajtásának áttekintése [2014/2146(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2015)0249)

Felszólalások

Lidia Senra Rodríguez, a szavazás előtt.


5.13. Az uniós kereskedelmi és beruházási politikáknak a köz- és magánszféra kezdeményezéseire gyakorolt külső hatása (szavazás)

Jelentés az uniós kereskedelmi és beruházási politikáknak a köz- és magánszféra harmadik országokban működő kezdeményezéseire gyakorolt külső hatásáról [2014/2233(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

Felszólal: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aki kéri, hogy egyperces néma csenddel emlékezzenek a terrorizmus európai áldozataira.

A Parlament egyperces csendet tart.

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta a GUE/NGL képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az INTA bizottság)

Elfogadva (P7_TA(2015)0250)


5.14. A gyümölcs- és zöldségágazat 2007. évi reformot követő alakulása (szavazás)

Jelentés a gyümölcs- és zöldségágazat 2007. évi reformot követő alakulásáról [2014/2147(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2015)0251)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat