Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 7 iulie 2015 - Strasbourg

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Syed Kamall și Glenis Willmott, cu ocazia comemorării a zece ani de la atentatele care au avut loc la Londra la 7 iulie 2005.

A intervenit Marine Le Pen, cu privire la repartizarea locurilor în Hemiciclu (Președinta a indicat că această problemă este discutată în cadrul Conferinței președinților).

A intervenit Jonathan Arnott, care s-a exprimat împotriva neaplicării procedurii „cartonașului albastru” în cadrul dezbaterii de dimineață cu privire la parteneriatul transatlantic (Președinta a reamintit că aplicarea acestei proceduri nu este obligatorie).

A intervenit Fabio Massimo Castaldo, pentru a protesta împotriva prezenței anumitor simboluri politice în clădirile Parlamentului.

A intervenit Gerard Batten, care a revenit la tema atentatelor care au avut loc la Londra la 7 iulie 2005 și a solicitat păstrarea unui minut de reculegere.

A intervenit Elmar Brok.

5. Votare
Stenograma

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Bettina Michelle Jakobsen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.2. Exercitarea de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.3. Protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.4. Acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Venezuelei în largul coastei Guyanei Franceze *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.5. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015: excedentul aferent exerciţiului financiar 2014 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.6. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2015: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru România, Bulgaria şi Italia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.7. Mobilizarea fondului de solidaritate al UE: inundațiile din România, Bulgaria și Italia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.8. Emiterea biletelor integrate multimodale în Europa (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.9. Prelungirea mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)

5.10. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2015: Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) (vot)

5.11. Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2015: reacția la presiunile migrației (vot)

5.12. Bilanțul punerii în aplicare a pachetului privind laptele (vot)

5.13. Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor de tip public-privat (vot)

5.14. Sectorul fructelor și legumelor după reforma din 2007 (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate