Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 7 iulie 2015 - Strasbourg

6. Explicații privind votul
CRE

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Dieter-Lebrecht Koch - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke și Lucy Anderson

Raport James Nicholson - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Momchil Nekov și Andrejs Mamikins

Raport Jan Zahradil - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins și Bill Etheridge

Raport Nuno Melo - A8-0170/2015
Franc Bogovič și Momchil Nekov.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate