Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

6. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Dieter-Lebrecht Koch - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke och Lucy Anderson

Betänkande James Nicholson - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Momchil Nekov och Andrejs Mamikins

Betänkande Jan Zahradil - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins och Bill Etheridge

Betänkande Nuno Melo - A8-0170/2015
Franc Bogovič och Momchil Nekov.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy