Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 7. juli 2015 - Strasbourg

9. Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: József Szájer for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Lorenzo Fontana for ENF-Gruppen, og Krisztina Morvai, løsgænger.

Indlæg af Frans Timmermans.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.5 i protokollen af 9.7.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik