Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

9. Komission työohjelman 2016 valmistelu (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Komission työohjelman 2016 valmistelu (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö