Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

9. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Lorenzo Fontana för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

Talare: Frans Timmermans.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.5 i protokollet av den 9.7.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy