Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0121(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0158/2015

Внесени текстове :

A8-0158/2015

Разисквания :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Обяснение на вота
PV 14/03/2017 - 6.3

Приети текстове :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Протокол
Вторник, 7 юли 2015 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

10. Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Olle Ludvigsson (докладчик по становището на комисията ECON), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Morten Messerschmidt, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Steeve Briois, от името на групата ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, която отказа да отговори на въпрос "синя карта" на Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda и Victor Negrescu.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Bendt Bendtsen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jeppe Kofod, Paul Tang, Георги Пирински, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes и Anneliese Dodds.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly и Notis Marias.

Изказаха се: Věra Jourová и Sergio Gaetano Cofferati.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 8.7.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност