Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0121(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0158/2015

Předložené texty :

A8-0158/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Hlasování :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Vysvětlení hlasování
PV 14/03/2017 - 6.3

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Zápis
Úterý, 7. července 2015 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

10. Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Olle Ludvigsson (navrhovatel výboru ECON), Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Morten Messerschmidt za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Steeve Briois za skupinu ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, která odmítla odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda a Victor Negrescu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Bendt Bendtsen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes a Anneliese Dodds.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly a Notis Marias.

Vystoupili: Věra Jourová a Sergio Gaetano Cofferati.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.6 zápisu ze dne 8.7.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí