Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0121(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0158/2015

Indgivne tekster :

A8-0158/2015

Forhandlinger :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Stemmeforklaringer
PV 14/03/2017 - 6.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Protokol
Tirsdag den 7. juli 2015 - Strasbourg

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

10. Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Olle Ludvigsson (ordfører for udtalelse fra ECON), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Morten Messerschmidt for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Steeve Briois for ENF-Gruppen, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, der nægtede at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda og Victor Negrescu.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Bendt Bendtsen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes og Anneliese Dodds.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly og Notis Marias.

Talere: Věra Jourová og Sergio Gaetano Cofferati.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.6 i protokollen af 8.7.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik