Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0121(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0158/2015

Esitatud tekstid :

A8-0158/2015

Arutelud :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Hääletused :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 14/03/2017 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Protokoll
Teisipäev, 7. juuli 2015 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

10. Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Olle Ludvigsson (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Morten Messerschmidt fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Steeve Briois fraktsiooni ENF nimel, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda ja Victor Negrescu.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Bendt Bendtsen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes ja Anneliese Dodds.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly ja Notis Marias.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Sergio Gaetano Cofferati.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.7.2015 protokollipunkt 4.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika