Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0121(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0158/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0158/2015

Keskustelut :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Äänestykset :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Äänestysselitykset
PV 14/03/2017 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Pöytäkirja
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

10. Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Olle Ludvigsson (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, joka kieltäytyi vastaamasta Tadeusz Zwiefkan sinisen kortin kysymykseen, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda ja Victor Negrescu.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Bendt Bendtsen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes ja Anneliese Dodds.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Sergio Gaetano Cofferati.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö