Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0121(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0158/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0158/2015

Viták :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Szavazatok :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
A szavazatok indokolása
PV 14/03/2017 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Jegyzőkönyv
2015. július 7., Kedd - Strasbourg

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

10. Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Olle Ludvigsson (az ECON bizottság véleményének előadója), Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Morten Messerschmidt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Steeve Briois, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, aki elutasítja, hogy válaszoljon Tadeusz Zwiefka kékkártyás kérdésére, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda és Victor Negrescu.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Bendt Bendtsen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes és Anneliese Dodds.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly és Notis Marias.

Felszólal: Věra Jourová és Sergio Gaetano Cofferati.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.7.8-i jegyzőkönyv, 4.6. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat