Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0121(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0158/2015

Pateikti tekstai :

A8-0158/2015

Debatai :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Balsavimas :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 14/03/2017 - 6.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Protokolas
Antradienis, 2015 m. liepos 7 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

10. Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Olle Ludvigsson (ECON komiteto nuomonės referentas), Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Morten Messerschmidt ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Steeve Briois ENF frakcijos vardu, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch (ji atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tadeusz Zwiefka), Gilles Lebreton, Andreas Schwab (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Neena Gill, Daniel Buda ir Victor Negrescu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bendt Bendtsen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jeppe Kofod), Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes ir Anneliese Dodds.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly ir Notis Marias.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Sergio Gaetano Cofferati.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 08 protokolo 4.6 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika