Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0121(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0158/2015

Teksty złożone :

A8-0158/2015

Debaty :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Głosowanie :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 14/03/2017 - 6.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Protokół
Wtorek, 7 lipca 2015 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

10. Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Olle Ludvigsson (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Morten Messerschmidt w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, która odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tadeusza Zwiefkę, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Neena Gill, Daniel Buda i Victor Negrescu.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bendt Bendtsen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jeppego Kofoda, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes i Anneliese Dodds.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly i Notis Marias.

Głos zabrali: Věra Jourová i Sergio Gaetano Cofferati.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.6 protokołu z dnia 8.7.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności