Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0121(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0158/2015

Texte depuse :

A8-0158/2015

Dezbateri :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Voturi :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Explicaţii privind voturile
PV 14/03/2017 - 6.3

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Proces-verbal
Marţi, 7 iulie 2015 - Strasbourg

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

10. Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Olle Ludvigsson (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Morten Messerschmidt, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Steeve Briois, în numele Grupului ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, care a refuzat să răspundă unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda și Victor Negrescu.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Bendt Bendtsen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes și Anneliese Dodds.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly și Notis Marias.

Au intervenit: Věra Jourová și Sergio Gaetano Cofferati.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.6 al PV din 8.7.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate