Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0121(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0158/2015

Ingivna texter :

A8-0158/2015

Debatter :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Röstförklaringar
PV 14/03/2017 - 6.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

10. Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Olle Ludvigsson (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Morten Messerschmidt för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, som inte ville besvara en fråga (blått kort) från Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda och Victor Negrescu.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Bendt Bendtsen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes och Anneliese Dodds.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová och Sergio Gaetano Cofferati.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.6 i protokollet av den 8.7.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy