Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0011(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0029/2015

Indgivne tekster :

A8-0029/2015

Forhandlinger :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0258

Protokol
Tirsdag den 7. juli 2015 - Strasbourg

12. Markedsstabilitetsreserve for EU's emissionshandelssystem og ændring af direktiv 2003/87/EF ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse og virkemåde af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Antonio Tajani (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Peter Liese for PPE-Gruppen, Matthias Groote for S&D-Gruppen, Ian Duncan for ECR-Gruppen, José Inácio Faria for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fredrick Federley, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš og Massimo Paolucci.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Indlæg af Daciana Octavia Sârbu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić og João Ferreira.

Talere: Miguel Arias Cañete og Ivo Belet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.7 i protokollen af 8.7.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik