Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0011(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0029/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0029/2015

Keskustelut :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Äänestykset :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0258

Pöytäkirja
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

12. Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Antonio Tajani (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Ian Duncan ECR-ryhmän puolesta, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš ja Massimo Paolucci.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Daciana Octavia Sârbu käytti puheenvuoron .

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Ivo Belet.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö