Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0011(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0029/2015

Pateikti tekstai :

A8-0029/2015

Debatai :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Balsavimas :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0258

Protokolas
Antradienis, 2015 m. liepos 7 d. - Strasbūras

12. Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Antonio Tajani (ITRE komiteto nuomonės referentas), Peter Liese PPE frakcijos vardu, Matthias Groote S&D frakcijos vardu, Ian Duncan ECR frakcijos vardu, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė João Ferreira), Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fredrick Federley), Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Jadwiga Wiśniewska (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš ir Massimo Paolucci.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Daciana Octavia Sârbu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir João Ferreira.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Ivo Belet.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 08 protokolo 4.7 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika