Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0011(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0029/2015

Teksty złożone :

A8-0029/2015

Debaty :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Głosowanie :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0258

Protokół
Wtorek, 7 lipca 2015 r. - Strasburg

12. Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniającej stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Antonio Tajani (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Matthias Groote w imieniu grupy S&D, Ian Duncan w imieniu grupy ECR, José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federley'a, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, która odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibor Szanyia, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš i Massimo Paolucci.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Daciana Octavia Sârbu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić i João Ferreira.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Ivo Belet.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.7 protokołu z dnia 8.7.2015.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności