Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2074(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0217/2015

Внесени текстове :

A8-0217/2015

Разисквания :

PV 07/07/2015 - 13
CRE 07/07/2015 - 13

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0263

Протокол
Вторник, 7 юли 2015 г. - Страсбург

13. Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранната среща (разискване)
CRE

Доклад относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2016 г. [2015/2074(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes представи доклада.

Изказа се Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Arne Lietz (докладчик по становището на комисията DEVE), Deirdre Clune (докладчик по становището на комисията EMPL), Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията ENVI), Anneleen Van Bossuyt (докладчик по становището на комисията ITRE), Ildikó Gáll-Pelcz (докладчик по становището на комисията IMCO), Maria Spyraki (докладчик по становището на комисията REGI), Jean-Paul Denanot (докладчик по становището на комисията AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Barbara Matera (докладчик по становището на комисията FEMM), Reimer Böge, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Неджми Али, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Sophie Montel, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp и Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Новаков, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и José Manuel Fernandes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.12 от протокола от 8.7.2015 г.

°
° ° °

Председателят съобщи, съгласно член 190, параграф 1 от правилника, че групата S&D ще представи утре сутрин искане за доклад във връзка с разискването относно ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (точка 71 от дневния ред).

Правна информация - Политика за поверителност