Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2074(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0217/2015

Indgivne tekster :

A8-0217/2015

Forhandlinger :

PV 07/07/2015 - 13
CRE 07/07/2015 - 13

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0263

Protokol
Tirsdag den 7. juli 2015 - Strasbourg

13. Budget 2016 - mandatet med henblik på trepartsmødet (forhandling)
CRE

Betænkning om mandatet med henblik på trepartsmødet om 2016-budgetforslaget [2015/2074(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes forelagde betænkningen.

Indlæg af Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Arne Lietz (ordfører for udtalelse fra DEVE), Deirdre Clune (ordfører for udtalelse fra EMPL), Giovanni La Via (ordfører for udtalelse fra ENVI), Anneleen Van Bossuyt (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Ildikó Gáll-Pelcz (ordfører for udtalelse fra IMCO), Maria Spyraki (ordfører for udtalelse fra REGI), Jean-Paul Denanot (ordfører for udtalelse fra AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (ordfører for udtalelse fra CULT), Barbara Matera (ordfører for udtalelse fra FEMM), Reimer Böge for PPE-Gruppen, Jens Geier for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Nedzhmi Ali for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Sophie Montel for ENF-Gruppen, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp og Alain Cadec (ordfører for udtalelse fra PECH).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Novakov, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Krisztina Morvai.

Talere: Kristalina Georgieva og José Manuel Fernandes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.12 i protokollen af 8.7.2015.

°
° ° °

Formanden meddelte, at S&D-Gruppen i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190, stk. 1, den efterfølgende dag ville anmode om udsættelse af forhandlingen om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (punkt 71 i OJ).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik