Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2074(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0217/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0217/2015

Keskustelut :

PV 07/07/2015 - 13
CRE 07/07/2015 - 13

Äänestykset :

PV 08/07/2015 - 4.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0263

Pöytäkirja
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

13. Vuoden 2016 talousarvio - trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
CRE

Mietintö varainhoitovuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista [2015/2074(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes esitteli mietinnön.

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Arne Lietz (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Deirdre Clune (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anneleen Van Bossuyt (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Maria Spyraki (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Paul Denanot (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Matera (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Sophie Montel ENF-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp ja Alain Cadec (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja José Manuel Fernandes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.12.

°
° ° °

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 190 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että S&D-ryhmä esittää huomisaamuna pyynnön, joka koskee aiheesta EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (OJ:n kohta 71) käytävän keskustelun lykkäämistä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö