Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2074(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0217/2015

Teksty złożone :

A8-0217/2015

Debaty :

PV 07/07/2015 - 13
CRE 07/07/2015 - 13

Głosowanie :

PV 08/07/2015 - 4.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0263

Protokół
Wtorek, 7 lipca 2015 r. - Strasburg

13. Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2016 [2015/2074(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Arne Lietz (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Deirdre Clune (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Giovanni La Via (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Anneleen Van Bossuyt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Ildikó Gáll-Pelcz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Maria Spyraki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Jean-Paul Denanot (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Barbara Matera (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Reimer Böge w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Sophie Montel w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp i Alain Cadec (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva i José Manuel Fernandes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.12 protokołu z dnia 8.7.2015.

°
° ° °

Przewodniczący poinformował zgodnie z art. 190 ust. 1 Regulaminu, że grupa S&D przedstawi jutro wniosek o przełożenie dbaty w sprawie roli UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (pkt 71 porządku obrad).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności