Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2074(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0217/2015

Ingivna texter :

A8-0217/2015

Debatter :

PV 07/07/2015 - 13
CRE 07/07/2015 - 13

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0263

Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

13. Budget 2016 – mandat för trepartsmötet (debatt)
CRE

Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget 2016 [2015/2074(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Arne Lietz (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Deirdre Clune (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Giovanni La Via (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Anneleen Van Bossuyt (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Ildikó Gáll-Pelcz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Maria Spyraki (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Jean-Paul Denanot (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Barbara Matera (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Reimer Böge för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Sophie Montel för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp och Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Krisztina Morvai.

Talare: Kristalina Georgieva och José Manuel Fernandes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.12 i protokollet av den 8.7.2015.

°
° ° °

Talmannen meddelade att S&D-gruppen i morgon, i enlighet med artikel 190.1 i arbetsordningen skulle begära att debatten om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (punkt 71 i OJ) skjuts upp.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy