Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2697(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000064/2015 (B8-0566/2015)

Разисквания :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 7 юли 2015 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

14. Европейска програма за сигурност (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000064/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Европейска програма за сигурност (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000065/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Европейска програма за сигурност (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes разви въпросите.

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Monika Hohlmeier, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ангел Джамбазки, Carlos Coelho, Monica Macovei и Jeroen Lenaers.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai и Илхан Кючюк.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Nicolas Schmit.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.4 от протокола от 9.7.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност