Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2697(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000064/2015 (B8-0566/2015)

Forhandlinger :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 7. juli 2015 - Strasbourg

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

14. Den europæiske dagsorden om sikkerhed (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000064/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Den europæiske dagsorden om sikkerhed (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000065/2015) af Claude Moraes for LIBE til Kommissionen: Den europæiske dagsorden om sikkerhed (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes begrundede forespørgslerne.

Nicolas Schmit (Rådets formand) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Monika Hohlmeier, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei og Jeroen Lenaers.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai og Ilhan Kyuchyuk.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Nicolas Schmit.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.4 i protokollen af 9.7.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik