Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2697(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000064/2015 (B8-0566/2015)

Keskustelut :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

14. Euroopan turvallisuusagenda (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000064/2015) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Euroopan turvallisuusagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000065/2015) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan turvallisuusagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes esitteli kysymykset.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Monika Hohlmeier, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei ja Jeroen Lenaers.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai ja Ilhan Kyuchyuk.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Nicolas Schmit.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö