Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2697(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000064/2015 (B8-0566/2015)

Debaty :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 7 lipca 2015 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

14. Europejska agenda bezpieczeństwa (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000064/2015) które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Europejska agenda bezpieczeństwa (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000065/2015) które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Europejska agenda bezpieczeństwa (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes rozwinął pytania.

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Agustína Díaza de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Judith Sargentini, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Monikę Hohlmeier, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei i Jeroen Lenaers.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai i Ilhan Kyuchyuk.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Nicolas Schmit.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.4 protokołu z dnia 9.7.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności