Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2697(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000064/2015 (B8-0566/2015)

Debatter :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

14. Den europeiska säkerhetsagendan (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000064/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Den europeiska säkerhetsagendan (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000065/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Den europeiska säkerhetsagendan (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes utvecklade frågorna.

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Monika Hohlmeier, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei och Jeroen Lenaers.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai och Ilhan Kyuchyuk.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Nicolas Schmit.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.4 i protokollet av den 9.7.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy