Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2238(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0204/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Hlasování :

PV 08/07/2015 - 4.13
CRE 08/07/2015 - 4.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0264

Zápis
Úterý, 7. července 2015 - Štrasburk

15. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * Iniciativa zelené zaměstnanosti (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Laura Agea (A8-0205/2015)

Zpráva o Iniciativě zelené zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst [2014/2238(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea a Jean Lambert uvedly zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Eleonora Evi (navrhovatelka výboru ENVI), Monika Vana (navrhovatelka výboru FEMM), Georges Bach za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Renate Weber za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Jane Collins za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon a Guillaume Balas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke a Davor Škrlec.

Vystoupily: Marianne Thyssen, Laura Agea a Jean Lambert.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.10 zápisu ze dne 8.7.2015 a bod 4.13 zápisu ze dne 8.7.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí