Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2238(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0204/2015

Forhandlinger :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.13
CRE 08/07/2015 - 4.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0264

Protokol
Tirsdag den 7. juli 2015 - Strasbourg

15. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * - Grønt beskæftigelsesinitiativ (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Laura Agea (A8-0205/2015)

Betænkning om Grønt beskæftigelsesinitiativ: Udnyttelse af jobskabelsespotentialet i den grønne økonomi [2014/2238(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea og Jean Lambert forelagde betænkningerne.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Talere: Eleonora Evi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Monika Vana (ordfører for udtalelse fra FEMM), Georges Bach for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Jane Collins for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon og Guillaume Balas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke og Davor Škrlec.

Talere: Marianne Thyssen, Laura Agea og Jean Lambert.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.10 i protokollen af 8.7.2015 og punkt 4.13 i protokollen af 8.7.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik