Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2238(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0204/2015

Keskustelut :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Äänestykset :

PV 08/07/2015 - 4.13
CRE 08/07/2015 - 4.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0264

Pöytäkirja
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

15. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * - Vihreän työllisyyden aloite (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Agea (A8-0205/2015)

Mietintö vihreän työllisyyden aloitteesta: vihreän talouden työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen [2014/2238(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea ja Jean Lambert esittelivät mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Eleonora Evi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Vana (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georges Bach PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jane Collins EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon ja Guillaume Balas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke ja Davor Škrlec.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen, Laura Agea ja Jean Lambert.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.10 ja istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö