Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2238(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0204/2015

Debaty :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Głosowanie :

PV 08/07/2015 - 4.13
CRE 08/07/2015 - 4.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0264

Protokół
Wtorek, 7 lipca 2015 r. - Strasburg

15. Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich * - Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Laura Agea (A8-0205/2015)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy [2014/2238(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea i Jean Lambert przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Marianne Thyssen (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Eleonora Evi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Monika Vana (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Georges Bach w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Jane Collins w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon i Guillaume Balas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke i Davor Škrlec.

Głos zabrali: Marianne Thyssen, Laura Agea i Jean Lambert.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.10 protokołu z dnia 8.7.2015 i pkt 4.13 protokołu z dnia 8.7.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności