Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2238(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0204/2015

Debatter :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.13
CRE 08/07/2015 - 4.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0264

Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

15. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * - Initiativ för grön sysselsättning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Laura Agea (A8-0205/2015)

Betänkande om ”Initiativ för grön sysselsättning: Ta vara på den gröna ekonomins jobbpotential” [2014/2238(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea och Jean Lambert redogjorde för betänkandena.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Eleonora Evi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Monika Vana (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Georges Bach för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Jane Collins för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon och Guillaume Balas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke och Davor Škrlec.

Talare: Marianne Thyssen, Laura Agea och Jean Lambert.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.10 i protokollet av den 8.7.2015 och punkt 4.13 i protokollet av den 8.7.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy