Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2058(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0184/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0184/2015

Συζήτηση :

PV 07/07/2015 - 16
CRE 07/07/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.14
CRE 08/07/2015 - 4.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0265

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

16. Διεθνής Διάσκεψη των ΗΕ σχετικά με τη Χρηματοδότηση για την Ανάπτυξη (13-16 Ιουλίου 2015) - Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διεθνής Διάσκεψη των ΗΕ σχετικά με τη Χρηματοδότηση για την Ανάπτυξη (13-16 Ιουλίου 2015) (2015/2725(RSP))

Έκθεση σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες [2015/2058(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Η Elly Schlein παρουσιάζει την έκθεσή της.

Οι Nicolas Schmit (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Hugues Bayet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller και Arne Lietz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica, Nicolas Schmit και Elly Schlein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου