Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2058(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0184/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0184/2015

Keskustelut :

PV 07/07/2015 - 16
CRE 07/07/2015 - 16

Äänestykset :

PV 08/07/2015 - 4.14
CRE 08/07/2015 - 4.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0265

Pöytäkirja
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

16. YK:n kansainvälinen kehitysrahoitusta koskeva konferenssi (13.–16. heinäkuuta 2015) - Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaille (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: YK:n kansainvälinen kehitysrahoitusta koskeva konferenssi (13.–16. heinäkuuta 2015) (2015/2725(RSP))

Mietintö veronkierrosta ja verovilpistä haasteina kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle ja kehitykselle [2015/2058(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Elly Schlein esitteli mietinnön.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Neven Mimica (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Hugues Bayet (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller ja Arne Lietz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Neven Mimica, Nicolas Schmit ja Elly Schlein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.14.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö