Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2058(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0184/2015

Ingivna texter :

A8-0184/2015

Debatter :

PV 07/07/2015 - 16
CRE 07/07/2015 - 16

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.14
CRE 08/07/2015 - 4.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0265

Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

16. FN:s internationella konferens om utvecklingsfinansiering (13–16 juli 2015) - Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar i utvecklingsländer (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: FN:s internationella konferens om utvecklingsfinansiering (13–16 juli 2015) (2015/2725(RSP))

Betänkande om skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar till goda styrelseformer, socialt skydd och utveckling i utvecklingsländer [2015/2058(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Elly Schlein redogjorde för sitt betänkande.

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Hugues Bayet (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Paul Rübig för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller och Arne Lietz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák och Ivan Jakovčić.

Talare: Neven Mimica, Nicolas Schmit och Elly Schlein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.14 i protokollet av den 8.7.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy