Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 7. juuli 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Läti eesistumisaja kokkuvõte (arutelu)
 4.Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimised (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - Bettina Michelle Jakobsen (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.2.Rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest tulenevate liidu õiguste kasutamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.3.Kaitse kahjustava hinnakujunduse eest laevaehituses ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.4.Kalapüügivõimaluste andmine ELi vetes Venezuela lipu all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse Guajaana ranniku läheduses *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.5.Paranduseelarve projekt nr 3/2015: 2014. aasta ülejääk (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.6.Paranduseelarve projekt nr 4/2015: ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtt Rumeenia, Bulgaaria ja Itaalia toetuseks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.7.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.8.Mitmeliigilise transpordi ühtse piletimüügisüsteemi loomine Euroopas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.9.Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni mandaadi pikendamine (hääletus)
  
5.10.Paranduseelarve projekt nr 1/2015: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) (hääletus)
  
5.11.Paranduseelarve projekt nr 5/2015 – Rändesurvele reageerimine (hääletus)
  
5.12.Piimapaketi rakendamise läbivaatamine (hääletus)
  
5.13.ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika välismõju avaliku ja erasektori partnerluste algatustele (hääletus)
  
5.14.Puu- ja köögiviljasektor pärast 2007. aasta reformi (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (arutelu)
 10.Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (arutelu)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 12.Liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turustabiilsusreserv ***I (arutelu)
 13.2016. aasta eelarve - volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (arutelu)
 14.Euroopa julgeoleku tegevuskava (arutelu)
 15.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * - Keskkonnasäästliku tööhõive algatus (arutelu)
 16.ÜRO rahvusvaheline konverents arengu rahastamise teemal (13.–16. juuli 2015) - Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide probleemid (arutelu)
 17.Fraktsioonide koosseis
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (225 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (895 kb) 
 
Protokoll (212 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (19 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (49 kb) 
 
Protokoll (289 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (401 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (975 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika