Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Latvian puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)
 4.Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Michelle Jakobsen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen oikeuksien käyttäminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.Alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautuminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.4.Kalastusmahdollisuuksien myöntäminen EU:n vesillä Venezuelan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.5.Lisätalousarvioesitys nro 3/2015: vuoden 2014 ylijäämä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.6.Lisätalousarvioesitys nro 4/2015: EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Bulgarian ja Italian hyväksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.7.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Romanian, Bulgarian ja Italian tulvat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.8.Yhtenäinen multimodaalinen lipunkirjoitus Euroopassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.9.Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden pidentäminen (äänestys)
  
5.10.Lisätalousarvioesitys nro 1/2015: Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) (äänestys)
  
5.11.Lisätalousarvioesitys nro 5/2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen (äänestys)
  
5.12.Maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu (äänestys)
  
5.13.EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoiset vaikutukset julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin (äänestys)
  
5.14.Hedelmä- ja vihannesala vuoden 2007 uudistuksen jälkeen (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Komission työohjelman 2016 valmistelu (keskustelu)
 10.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (keskustelu)
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 12.Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään ***I (keskustelu)
 13.Vuoden 2016 talousarvio - trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
 14.Euroopan turvallisuusagenda (keskustelu)
 15.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * - Vihreän työllisyyden aloite (keskustelu)
 16.YK:n kansainvälinen kehitysrahoitusta koskeva konferenssi (13.–16. heinäkuuta 2015) - Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaille (keskustelu)
 17.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (232 kb) Läsnäololista (65 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (895 kb) 
 
Pöytäkirja (213 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (19 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (50 kb) 
 
Pöytäkirja (293 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (409 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (978 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö